• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Overføring av ferie- søknad

Informasjon

Generelle reglar for ferie:

Hovudregelen er at all ferie skal avviklast i løpet av ferieåret. Søknad om overføring av ferie bør som hovudregel avtalast innan 1. oktober.


Overføring etter ferielova §9 nr. 1 (ved sjukdom) må avtalast innan 31. desember.Både arbeidstakar og arbeidsgjevar har rett og plikt til å sørgja for at ferien faktisk blir gjennomført. All ferie skal i utgangspunktet takast ut i løpet av ferieåret

  • Ferielova opnar opp for at inntil 12 dagar (2 veker) kan overførast til neste år. I slike tilfelle skal det inngåast skriftleg avtale mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar, bruk dette skjemaet
  • Når det gjeld den avtalefesta femte ferieveka, er det friare. Arbeidsgjevar og arbeidstakar kan fritt avtala at desse dagane vert overført til neste år (+5 dagar), bruk dette skjemaet
  • Arbeidstakarar som er 100 % sjukemeld kan krevja at ferien vert utsett til seinare i ferieåret.
  • Ved gradert sjukemelding gjeld dei vanlege reglane for fastsetjing og avvikling av ferie
  • Ferie som grunna foreldrepermisjon eller 100 % sjukmelding ikkje er tatt i ferieåret, skal overførast til dei påfølgande ferieåret. I slike tilfeller kan ein lovleg overføra heile ferien, bruk skjemaet


Ikkje skriv inn sensitiv informasjon i søknaden

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader