• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Open søknad på stilling som fritidskontakt

Informasjon til deg som søkjer

Hovudmålet med fritidskontakten er å gje den einskilde brukar hjelp til å nytta fritida si på ein positiv og meiningsfull måte.

Avhengig av brukaren sine behov, ynskje og interesser kan fritidskontakten nyttast til individuelt samvær eller som ein brubyggjar til fritidsaktivitetar eller andre menneske.

 Å vera fritidskontakt inneber å vera eit trygt medmenneske som bidreg til meiningsfull fritid.

 

Fyll ut skjemaet under så nøyaktig som mogleg og ver observant på følgjande:

 • For å bli fritidskontakt må du som hovudregel ha fylt 18 år, men me tek imot søknader også ifrå 16 år. Du må vera påliteleg og trygg på deg sjølv. Det er ynskjeleg at du tar på deg arbeidet over tid. Det er ikkje krav om fagbakgrunn. Du får tilbod om opplæring før start og undervegs.

   

 • Fritidskontakten må skriva under på skjema for teieplikt. Teieplikta inneber m.a. at du ikkje skal la utanforståande få kjennskap til personlege tilhøve kring den du er fritidskontakt / treningskontakt for. Det er òg eit krav om politiattest for fritidskontakt som utfører oppdrag for mindreårige eller utviklingshemma personar (jfr. Lov om barnevernstenester § 6–10, siste ledd og Lov om kommunale tjenester for helse § 5-4). Søkjar har sjølv ansvar for å innhenta politiattest etter at oppdragsavtale er signert.

   

 • Ein får godgjersle med eit kronebeløp per time, i tillegg til utgiftsrefusjon og evt køyregodtgjersle i samsvar med retningslinene i Ulvik herad.

   

 • Som fritidskontakt i Ulvik herad er ein oppdragstakar og ein har difor ikkje rett på feriepengar eller sjukepengar. Fritidskontakten er ikkje knytt opp mot ordning om tenestepensjon, men opptent godtgjersle blir meldt inn til Folketrygda.

   

 • Det kan ta tid frå du leverer søknaden til du får tildelt ein å væra fritidskontakt- eller treningskontakt for. Dette for å sikra rett person til rett brukar. Det er difor utlyst som ein open søknad til kommunen.

   

 • Om me får oppdrag ifrå ein brukar som me ser passer vil du bli kalla inn til ein samtale ut ifrå kontaktopplysningane dine i søknaden.

   

 • Me handsamar opplysningane dine konfidensielt

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader