• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om leige av Finse skulehus

Informasjon

Det er for tida ikkje TV på skulehuset!

Leige av Finse skulehus 
Finse skule skal leigast ut til alle som er busett i Ulvik herad, til private føremål og til frivillige lag og organisasjonar.

Her kan du lesa om det gamle skulehuset på Finse

Pris:
Sjå leigepris for skulehuset her

Er skulehuset ledig?
Du vil få tilbakemelding frå Tenestetorget om skulehuset er ledig dei datoane du ynskjer. 

Kapasitet
Det er mogleg å leiga for inntil 10 personar

Nøkkel
Du hentar nøkkel på Tenestetorget, måndag - fredag 09.00 - 14.00 dersom ikkje anna er avtala.

Retningsliner:
Du skal forlata skulehuset i same stand som når du kom dit.

Her les du retningslinene


Eg har lest retningslinene for leige av Finse skulehus