• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

SFO- Søknad til Brakanes skule/SFO

Informasjon

Frist 15.februar

UTFYLLANDE INFORMASJON OG PRISAR FOR TILLEGGSKJØP:

Årskostnader vert berekna samla, og fordelt på 10 månaders innbetaling. Ingen innbetaling i august og juli.                 

Utvida år; gjeld desse feriane; sommar, haust, vinter, påske. SFO er stengt 24/12-1/1, onsdag før skjærtorsdag, på planleggingsdagar og i juli.

Tilleggskjøp vert fakturert særskilt. Tilbodet gjeld med atterhald om ledig kapasitet.

Oppdaterte prisar finn du på heradet sin heimesida her.

Friplass:
Desse tilhøva kan gje grunnlag for friplass i skulefritidsordninga:

- Familien sin økonomiske situasjon

- At barnet av ulike grunnar treng opphald i SFO etter tilråding frå PPT, helsesøster.        

Oppseiing av plassar (punkt 5 i vedtekter for skulefritidsordninga)

Plassar kan seiast opp skriftleg med 1 månads varsel, påfylgjande frå fyrste i neste månaden. Det må betalast i oppseiingstida sjølv om plassen ikkje vert nytta til dømes i endringar av opphaldet frå heil til halv plass.


Heradet kan seia opp ein plass ved manglande betaling, men med ein månads skriftleg varsel.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader