• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Redusert foreldrebetaling i barnehage. Søknad

Informasjon

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling gjeldande frå 01.05.15, endring frå 01.08.16

1. Ingen hushald skal betale meir enn 6% av inntekta si for ein barnehageplass.

2. Det vert gjeve syskenmoderasjon på 30% i foreldrebetaling for 2. barn og 50%

for 3. barn eller fleire.

3. Hushald vert definert som ektefellar, registrerte partnarar og sambuar. Dei som

kjem inn under denne ordninga er ektepar / sambuarar, forsørgjarar med delt

omsorg og einslege forsørgjarar.

4. Den samla inntekta til hushald er utgangspunkt for redusert foreldrebetaling.

Foreldrebetalinga skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige kapital og

personinntekt.

Siste års sjølvmelding vert brukt som dokumentasjon. Manglande sjølvmelding

f.eks som følgje av kort bu tid i landet kan kompenserast med annan

dokumentasjon som lønnsslipp eller liknande.

5. Søknad og siste års sjølvmelding sendast inn elektronisk.

6. Redusert foreldrebetaling trer i kraft månaden etter at vedtak er fatta.

7. Vedtaka gjeld for 1 år. Etter 1 år må det søkjast på nytt med ny dokumentasjon.

8. Alle hushald som får endra den økonomiske situasjonen sin, eller sivile status, pliktar å opplysa om dette.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader