• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Motorferdsel i utmark og vassdrag. Søknad

Innleiing

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark og vassdrag er som hovudregel forbode for å verne om naturen og miljøet.

Motorferdsellova opnar likevel for transport til visse nytteføremål, slik er reglane.

Dersom du har eit transportbehov som ikkje er ettertrykkeleg tillaten etter lov og forskrift, må du søkje om løyve frå heradet. Det er ikkje høve til å gje løyve til turkøyring. (Det kan uansett vera lurt å senda heradet ei melding i forkant av motorferdsel med direkte heimel i lov)

Køyring på Rallarvegen krev løyve frå Bane Nor. Meir informasjon om dette finn du her

Skal du køyre over andre sin eigedom er det eit vilkår at du har innhenta løyve frå grunneigarar.

Vedlegg: 

Spørsmål om utfylling av søknad?
Ta kontakt med Tenestetorget på telefon 56 52 70 00 

Kva skjer vidare?
Vi handsamar søknaden din så raskt som mogleg, men du bør alltid søkje i god tid. dersom søknaden krev politisk handsaming kan handsamingstida ofte verta lengre. Dersom vi treng meir enn ein månad til å avgjere søknaden, vil du få skriftleg melding om årsaka.

Klage på vedtak
Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du fekk brevet.

Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du ta kontakt med tenestetorget i heradet. Dersom kommunen lar vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer klagen.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader