• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om leige av Finse skulehus

Informasjon

Leige av Finse skulehus 
Finse skule skal leigast ut til alle som er busett i Ulvik herad, til private føremål og til frivillige lag og organisasjonar.

Her kan du lesa om det gamle skulehuset på Finse

Pris:
Sjå leigepris for skulehuset her

Er skulehuset ledig?
Du vil få tilbakemelding frå Tenestetorget om skulehuset er ledig dei datoane du ynskjer. 

Kapasitet
Det er mogleg å leiga for inntil 10 personar

Nøkkel
Du hentar nøkkel på Tenestetorget, måndag - fredag 09.00 - 14.00 dersom ikkje anna er avtala.

Retningsliner:
Du skal forlata skulehuset i same stand som når du kom dit.

Her les du retningslinene


Eg har lest retningslinene for leige av Finse skulehus